שורר לויטה - מצלמים מהאויר

קבוץ חנתון

                     

 חג קציר

פרוייקט מעביר מים מתחת למסילת הרכבת בעכו

בלוק צד ימין

כאן אתה יכול להזין טקסט שיוצג בצד הימני, בלוק תוכן דומה מוצג גם בצד השמאלי.

בלוק צד שמאל

כאן אתה יכול להזין טקסט שיוצג בצד השמאלי. בלוק תוכן דומה מוצג גם בצד ימין.

תחילת פרוייקט מאגר ברוך. 

יולי 2020

כאן אתה יכול להזין

טקסט שיוצג בצד הימני, בלוק תוכן דומה מוצג גם בצד השמאלי.

בלוק צד שמאל

כאן אתה יכול להזין טקסט שיוצג בצד השמאלי. בלוק תוכן דומה מוצג גם בצד ימין.